FOLKHÄLSA ANGÅR ALLA

God hälsa och välbefinnande är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den medicinska forskningen gör ständigt nya framsteg. Samtidigt ökar förväntningarna, och begränsade resurser ska räcka till allt mer. Framtidens frågor är både medicinska, politiska, ekonomiska och etiska. Därför startade vi Folkhälsodalen – en mötesplats för politiker, profession och patienter som vill diskutera utmaningar och hitta nya lösningar.

Folkhälsodalen började som en del av Almedalsveckan i Visby på sommaren. Numera möts vi också på våren och hösten i Stockholm. Men den som är intresserad av hälsopolitik behöver inte resa långt – Folkhälsodalen är alltid tillgängligt digitalt. Här hittar du alla tidigare sändningar.

Välkommen till Sveriges hälsopolitiska arena. Ett initiativ av Reform Society.

så här går det till

arrangör i folkhälsodalen

Vi hjälper våra arrangörer att mejsla fram ett intressant panelsamtal utifrån den fråga som man vill lyfta. Vi på Reform Society har bred kunskap och mångårig erfarenhet inom svensk hälso- och sjukvård, och bidrar gärna med vinklar och idéer.

Tack vare våra goda kontakter bland beslutsfattare, profession, patientorganisationer och myndigheter  kan vi hitta kunniga och spännande paneldeltagare som lyfter samtalet.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Anne Carlsson på Reform Society.

välkommen till folkhälsodalen

en mötesplats öppen för alla

– Hur kan medicinska landvinningar göras tillgängliga för fler?
– Hur får vi mer och bättre vård för skattepengarna?
– Vad krävs för att bemanna vårdplatserna?

Vi vill att Folkhälsodalen ska vara en öppen mötesplats för var och en som har ett intresse av svensk hälso- och sjukvård. Därför är våra evenemang kostnadsfria och tillgängliga både fysiskt och digitalt.

Partners 2023

arrangörer