2023 Almedalen

Alkohol som riskfaktor för cancer – vad kan vården göra?

arrangör:
Systembolaget
Medverkande:

Ann Carlsson Meyer, vd på Systembolaget

Eva Zeisig, specialist i ortopedi och disputerad i ämnet Idrottsmedicin

Helena Hansson, doktorsexamen i medicinsk vetenskap i ämnet psykiatri, behandlingsforskning på Lunds universitet

Jakob Olofsgård (L) ledamot i riksdagens civilutskott

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten

Karin Sundin (S) ledamot i riksdagens socialutskott

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: Systembolaget

om panelsamtalet:

Konsumtion av alkohol är en av de främsta individuellt påverkbara riskfaktorerna för att få cancer. Hur ser sambandet mellan alkohol och cancer ut och hur ökar vi kunskapen hos allmänheten och primär- och företagsvården?

Efter hjärt- och kärlsjukdom är cancer den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och i världen. Enligt en färsk SIFO-undersökning vet inte nio av tio svenskar att det finns ett samband mellan alkohol och cancer, även vid lågt alkoholintag. Konsumtion av alkohol är en av de främsta individuellt påverkbara riskfaktorerna för att få cancer. Generellt sett ger en högre alkoholkonsumtion även en högre risk för cancer, men även låg och måttlig konsumtion ökar risken för flera cancerformer.
Välkommen på seminarium där vi med hjälp av en namnkunnig panel diskuterar sambandet mellan alkohol och cancer och hur vi ökar kunskapen hos allmänheten och hos primär- och företagsvården. Vi lyfter blicken och vidgar perspektivet och diskuterar samhällets ansvar och konkreta åtgärder i jämförelse med andra länder.

Syftet med seminariet är att diskutera sambandet mellan alkohol och cancer och hur vi tillsammans går till väga för att öka kunskapen hos allmänheten men även hos primär- och företagshälsovården.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2023

arrangörer