2021 vår

Alzheimers sjukdom blir vår tids nästa stora hälsoutmaning, står samhället redo för vad som krävs?

arrangör:
BioArctic och Eisai
Medverkande:

Gunilla Osswald, vd BioArctic AB
Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet samt överläkare vid enheten för klinisk minnesforskning, Skånes universitetssjukhus
Petra Tegman, vårdutvecklare, Betaniastiftelsen
Maria Cavalli, anhörigrepresentant BPSD-registret, projektledare patientstödet Alzheimerguiden
Marie Morell (M) ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, oppositionsråd i Region Östergötland
Moderator: Henrik Frenkel, Journalist, medgrundare Stiftelsen Alzheimer Life
Arrangör: BioArctic AB.

om panelsamtalet:

Fler än 100 000 personer i Sverige har Alzheimers sjukdom och det innebär ett stort lidande för både patient och anhöriga. Vården av demenssjuka är mycket resurskrävande och kostnaden för samhället uppskattas till mer än 60 miljarder kronor årligen och då befolkningen åldras kommer dessa kostnader att öka. Dagens tillgängliga behandling leder endast till viss symptomlindring under 6 till 12 månader. Vill du få en inblick i vad som händer inom forskningen samt höra hur behoven ser ut hos patient och anhöriga, är du välkommen att lyssna in på detta seminarium. Vi berör frågor som:
- Hur fungerar vården av Alzheimersjuka i Sverige idag?
- Är sjukvård och regioner redo för de nya möjligheter inom diagnos och nya behandlingar som kanske finns tillgängliga i Sverige inom några år?
- Hur kan kognitiva sjukdomar bli en fokusfråga för politiker, både nationellt och regionalt?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer