2022 Almedalen

Alzheimers sjukdom – en fråga om tid!

arrangör:
BioArctic och Eisai
Medverkande:

Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande i socialutskottet
Kristina Nilsson (S) vice ordförande i socialutskottet
Linus Jönsson, läkare, civilekonom och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet
Moa Wibom, Silvialäkare, överläkare och enhetschef vid enheten för kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus
Sebastian Palmqvist, docent samt överläkare på Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: BioArctic.

om panelsamtalet:

Är sjukvård och regioner redo för de nya möjligheterna inom diagnostisering som inom en snar framtid finns tillgängliga? Tidig upptäckt är en primär fråga för att personer som drabbas av Alzheimers sjukdom ska ges möjlighet till att leva ett så bra liv som möjligt. Idag vill vi fokusera på hur vi kan möjliggöra för en tidig upptäckt och identifiering av personer som har större risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.
Ny teknik, som till exempel blodmarkörer, vilka projekt pågår? Hur påverkar det möjligheterna till bättre vård och utfall, både nu och i framtiden? Vi vill belysa vad som kan behöva förändras i dagens sjukvårdsstruktur givet den kunskap vi har idag och den som kan bli verklighet inom en snar framtid. Har vi rätt kunskap inom primärvården för att snabbt diagnostisera? Finns det någon specialistvård att remittera till? Har vi rätt kompetens?
Frågorna är många och svaren är få – men för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom är det en fråga om tid!

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer