2023 Almedalen

Alzheimers sjukdom – tid för förändring!

arrangör:
BioArctic och Eisai
Medverkande:

Janette Olsson (S) ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen

Maria Cavalli, grundare av En Bra Plats, Demenslotsen och AlzheimerGuiden

Marie Morell (M) regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland samt vice ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Michael Axenhus, läkare och forskare inom neurogeriatrik på Karolinska Institutet

Moa Wibom, överläkare och enhetschef för kognitiv medicin i Ängelholm

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: BioArctic & Eisai

om panelsamtalet:

Möjligheten att få undersökning och diagnos beror på var du bor – det råder stora regionala skillnader i diagnostisering. Demens är ett samlingsnamn där Alzheimers sjukdom ingår. Michael Axenhus som är läkare och forskare inom neurogeriatrik har gått igenom officiell statistik och funnit att det är stora regionala skillnader i demensdiagnostisering. I Stockholm registreras i genomsnitt 1 215 demensdiagnoser om året per 100 000 invånare som fyllt 65 år. I Jämtland är samma siffra 229, alltså bara en femtedel jämfört med i Stockholm. Men det betyder inte att Jämtland har en mindre andel personer som borde bli diagnostiserade.

På detta seminarium skall vi tala med förtroendevalda, läkare och anhöriga om hur livet kan te sig i en familj där Alzheimers sjukdom är en del av vardagen.  Vi skall också lyssna till framåtsyftande budskap om utveckling av vården inom Alzheimers sjukdom.

Vad kan vi göra idag? Vad behöver vi göra inför morgondagen?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer