2023 Almedalen

Antibiotikaresistens – ett komplext problem som vi löser tillsammans

arrangör:
GSK
Medverkande:

Anna Karin Sjöblom, enhetschef vid institutionen för medicinska vetenskaper, ReAct på Uppsala Universitet, samt direktör på ReAct Europe

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket

Dan Hovskär (KD) ledamot i riksdagens socialutskott

Jenni Nordborg, chef för internationella relationer på Lif

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: GSK

om panelsamtalet:

Det finns en pandemi som man brukar kalla för den tysta pandemin. En pandemi som kräver både beslutsamhet och samverkan regionalt, nationellt och globalt för att bekämpas. Antimikrobiell resistens (AMR) är vår tids största hälsohot men hur tar vi upp kampen mot AMR?

Varje år förlorar runt 35 000 personer i Europa sina liv på grund av antimikrobiell resistens. Det kostar vår hälso- och sjukvård ofantliga summor men också stort lindande för människor och djur.

Vaccinationer är en byggsten i det preventiva arbetet mot AMR. En annan hörnsten är att säkerställa en ansvarsfull användning av antimikrobiella läkemedel men också att stimulera utvecklingen av nya innovativa läkemedel som tas upp i EU:s nya läkemedelsreform. Det räcker inte med att itu med antimikrobiell resistens enbart genom lagförslag. Det krävs också att vi tillsammans har en handlingsplan, att den har mål och att den ska främja forskning och innovation. Men hur når vi dit?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2023

arrangörer