2023 vår

Apotekarsocietetens pris för bäst patientinformation, Janusmed – om läkemedelsanvändning vid graviditet och amning

arrangör:
Apotekarsocieteten
Medverkande:

Annika Asplund, legitimerad apotekare, klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset
Anikó Veg, enhetschef för kunskapstjänster, läkemedel på Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltning samt ansvarig för Janusmed
Kia Rönngard, ordförande sektionen för läkemedelsinformation på Apotekarsocieteten
Ulrika Nörby, legitimerad apotekare på Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsförvaltning och ansvarig för kunskapsstödet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Apotekarsocieteten.

om panelsamtalet:

Apotekarsocieteten delar årligen ut ett pris för bästa patientinformation. Syftet är att främja en god läkemedelsbehandling till nytta för läkemedelsanvändare, vård och samhälle. 2022 års pris går till Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning.
Janusmed är en del av Janusinfo, som drivs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Här finns enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och fakta för fördjupning och fortbildning. Janusinfo publicerar också löpande läkemedelsnyheter, och fungerar som informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.
Janusinfo erbjuder också ett paket med evidensbaserade kunskapsstöd om läkemedel från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samlade under namnet Janusmed. Janusmed vänder sig till sjukvårdspersonal men har också ett avsnitt med råd till allmänheten där information formuleras på att vardagligt språk. Målsättningen med Janusinfo och Janusmed är att samla så mycket relevant information inom läkemedelsområdet som möjligt på en plats.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer