2021 höst

Apotekarsocietetens pris för bästa patientinformation – Hantering av orala cytostatika i hemmet

arrangör:
Apotekarsocieteten
Medverkande:

Frida Blomgren, barnsjuksköterska vid e-Peds centralredaktion
Ingehla Rydén, apotekare vid e-Peds centralredaktion
Kia Rönngard, ordförande i Sektionen för läkemedelsinformation vid Apotekarsocieteten
Ranaa Akkawi Edelbi, apotekare vid e-Peds centralredaktion
Samtalsledare:
Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Apotekarsocieteten.

om panelsamtalet:

Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation delar årligen ut ett pris som syftar till att lyfta fram olika goda exempel på bra patientinformation. Vinnare av 2021 års pris är Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen.Motivering:
”Patientinformation – hantering av orala cytostatika i hemmet möter ett stort och angeläget behov där det finns en brist på enkel och lättillgänglig information för patienter och anhöriga. Handfasta och praktiska råd presenteras på ett tydligt, lättläst och pedagogiskt sätt som är enkla att följa. Informationen utnyttjar flera olika medier och kanaler som text, film och sociala medier som till exempel Facebook för sin information. Med små medel har de lyckat skapa en design som är snygg och enkel för viktig information samlat på ett ställe. e-Ped är en engagerande och levande informationssida som sammanfattar nyheter och aktuell kunskap, hänvisar till rekommendationer och best practice. Positivt är också att delge information både till vård och patienter öppet och tillgängligt på samma sida. Att dessutom bjuda in användarna till att kontakta de lokala redaktionerna genom att bidra med kontaktuppgifter är mycket värdefullt.”

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer