2023 höst

Avveckling av vårdval - påverkar det personer med MS?

arrangör:
Merck
Medverkande:

Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm

Lukas Johannesson (C), hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm samt läkare på Danderyds sjukhus

Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet

Tor Ansved, docent och specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi samt verksamhetschef Neurology Clinic Stockholm

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Specialiserad neurologi är under översyn. Avsikten är att säkerställa jämlik vård, minska kostnader för medicinskt omotiverad vård, samt öka förutsättningarna för forskning, utveckling, utbildning och långsiktig kompetensförsörjning. Det finns dock en stor risk att tillgång till tidig diagnos och snabb effektiv behandling äventyras för patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Vårdval specialiserad neurologi i Stockholm planeras att ersättas av upphandlingar inom LOU eller av att verksamheter återgår till egen regi. Samtidigt är vårdköerna långa, det finns stora brister inom kompetensförsörjningen och hos patienterna finns en oro över bristande kontinuitet och stagnerande kvalitetsutveckling. Neurologi är en specialitet i utveckling med snabbt ökande tillgång till nya behandlingar. Sjukdomar som har varit svåra eller omöjliga att behandla kan nu ibland botas, eller sjukdomens förlopp kan fördröjas. Dessa behandlingar är dock avancerade och en tät samverkan med forskning krävs.

Region Stockholm menar att en volymöverföring från vårdval till akutsjukhus förväntas förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjningen samt att förslaget om att överföra volymer och uppdrag till sjukhus i den egenägda vården förväntas säkra vårdutbudet och samtidigt generera en mer adekvat nivåstrukturering där patienter omhändertas på rätt vårdnivå. Vad säger de som de facto är beroende av en snabb, effektiv och tillgänglig MS-vård?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer