2021 höst

Beroendevård – en väg bort från döden

arrangör:
Indivior
Medverkande:

Anna Mannfalk, (M) 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne
Madeleine Jonsson, (MP) 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen
Mikael Sandell, överläkare och specialist i psykiatri och beroendemedicin vid PRIMA Maria
Stefan Brené, PhD i neurobiologi samt utredare vid Socialstyrelsen
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Indivior

om panelsamtalet:

Sverige har bland de högsta talen i narkotikarelaterad död i Europa. Det är inte värdigt en nation som beskriver sig som ett välfärdsland. Vad kan vi göra för att förflytta oss från denna bottenplacering till en nivå där patienterna får det stöd och den vård de har behov av? Det finns ett nationellt kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO), men frågan är om regioner och kommuner lever upp till de riktlinjer som finns och om beroendevården är dimensionerad efter de behov som finns? Bemöts och behandlas dessa patienter på bästa sätt för att kunna leva ett så gott liv som möjligt? Det är frågor som vi diskuterar på detta seminarium.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer