2024 vår

Bytt är bytt – men varför ändra ett vinnande koncept?

arrangör:
Sandoz
Medverkande:

Medverkande:

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket

Jesper Skalberg (M), ledamot i riksdagens socialutskott

Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet

Petter Odmark, analyschef på Reform Society Company

Tobias Cassel, ansvarig på Sandoz för samhällskontakter i Norden

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Biosimilarer har skapat en biologisk revolution i sjukvården. Fler patienter har fått tillgång till behandling samtidigt som regioner gjort stora besparingar. Nu står vi inför en andra biologisk revolution – fram till 2030 kommer 40 biologiska storsäljare som globalt säljer för 180 miljarder dollar att gå av patent. Det ger en enorm möjlighet för biosimilarer att ytterligare sänka kostnaderna för regionerna och ge fler patienter tillgång till behandling.

Samtidigt har regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över om biologiska läkemedel inom förmånssystemet kan bytas ut på apotek. Många drar paralleller till den förändring som genomfördes för generika 2002. Det är dock viktigt att inte glömma bort att det system som redan finns idag för biosimilarer fungerar mycket väl, priserna pressas och fler patienter får tillgång till behandling. Det finns en risk att jakten på kortsiktiga besparingar kan leda till långsiktiga negativa konsekvenser för patienter och hälso- och sjukvård.

Under detta seminarium vill vi problematisera och diskutera hur Sveriges patienter ska få ta del av fler biosimilarer, hur regionerna på lång sikt kan minska sina kostnader genom strategiska val och hur Sverige långsiktigt ska vara en attraktiv marknad för tillgång till biosimilarer.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer