2022 höst

Cancerrehabilitering – varför är det så svårt?

arrangör:
Astellas Pharma
Medverkande:

Charlotte Bygdemo, ordförande i ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet
Christer Jonsson (C) ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation samt i Centerpartiets partistyrelse
Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer
Petter Odmark, analyschef vid Reform Society
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Astellas Pharma.

om panelsamtalet:

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering behöver omsättas i praktisk handling på bred front inom cancervården, i konkreta rutiner och arbetssätt. Då skulle cancerrehabiliteringen kunna komma in i ett tidigt skede i patienternas cancerresa, och också ses som en självklar del av cancervården genom hela vårdprocessen.
Den aktuella bilden av cancerrehabiliteringen i Sverige är nedslående, och mycket talar för att de patienter som själva är kunniga och pålästa samt har förmågan att vara pådrivande får den bästa cancerrehabiliteringen. På vissa ställen inom vården finns det också eldsjälar som har kraft och resurser att få cancerrehabiliteringen att fungera väl för patienterna.
Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är bra. Det svåra tycks vara att omsätta det i praktisk handling - men varför är det så svårt?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer