2023 Almedalen

Comprehensive Cancer Center – vad är det?

arrangör:
Karolinska Comprehensive Cancer Center
Medverkande:

Edvard Abel, föreståndare på Sahlgrenska CCC

Eva Jolly, verksamhetsansvarig på Karolinska CCC

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR samt ordförande i RCC i samverkan

Mef Nilbert, överläkare och professor vid Skånes Universitetssjukhus och Lunds universitet

Patrik Rossi, chef för Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande för Karolinska CCC

Silke Engelholm, Medical Director Skåne Universitetssjukhus Comprehensive Cancer Center

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: Karolinska Comprehensive Cancer Center

om panelsamtalet:

Att få ett cancerbesked förändrar oftast vardagen för den som är drabbad men också för de anhöriga. Vård och behandling är naturligtvis primärt men det är oerhört mycket mer som måste fungera. Att få ett cancerbesked innebär, även om personen blivit ”friskförklarad”, en påverkan på individen livet ut.

För att patienter ska få tillgång till den främsta internationella kunskapen och säkerställa att våra arbetssätt alltid är de bästa möjliga för att möta cancerrelaterade behov så behöver nationella och internationella nätverk utvecklas.

Europasamarbete ger ökat lärande mellan vården och forskningen – och stärker hoppet för personer som drabbats av cancer. Ämnet för panelsamtalet handlar om rollen och uppgiften för Comprehensive Cancer Center, CCC, i Sverige men också om kopplingen till EU:s Beating Cancer Plan.

En viktig del i CCC:s arbete är att ge patienten möjlighet tilll ökad delaktighet i hela kedjan av diagnostik, beslut, behandling, omvårdnad och forskning. CCC skall också samla spetskompetens inom grundforskning, klinisk forskning och högspecialiserad cancervård.

Men också för att främja förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av cancer.

Detta och mycket mer kommer vi att prata om. Och vi kommer att resonera kring olika frågeställningar om CCC:s  roll i den svenska hälso- och sjukvården.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer