2024 vår

Dags att sätta ljuset på gynekologisk cancer

arrangör:
GSK
Medverkande:

Medverkande:

Marianne Olsson, företrädare för Nätverket mot gynekologisk cancer

Emelie Wallin, överläkare och sektionschef för Sektionen för Gynekologisk Onkologi, Tema cancer på Karolinska Universitetssjukhuset

Jesper Skalberg (M), ledamot i riksdagens socialutskott

Karin Rågsjö (V), ledamot i riksdagens socialutskott

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Under de senaste 25 åren har ungefär 1 200 kvinnor avlidit varje år i någon form av gynekologisk cancer. Till skillnad från många andra cancersjukdomar ligger dödligheten beklagligt stabilt. Förklaringarna är flera:

– Små forskningsresurser

–  Problem med sen upptäckt

–  Brist på rätt kompetens

–  Långa väntetider

Gynekologisk cancer hamnar ofta i skymundan. Samtidigt händer mycket just nu, inte minst när det gäller nya målinriktade läkemedel. Gynekologisk cancer är på väg att ta det steg som många andra cancerformer redan gjort, in i den precisionsmedicinska framtiden. Men det är ett steg som kräver fokuserat arbete från många olika aktörer.

Hur fördelas forskningsresurserna mellan olika cancerformer? Hur säkerställer vi en jämlik vård över hela landet? Arbetar regionerna med nivåstrukturering i den utsträckning som krävs? Hur möter vi bristen på specialistläkare?

Nu är det dags att sätta ljuset på cancer som drabbar kvinnor.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer