2023 höst

Den biologiska revolutionen: hur biosimilarer förändrar sjukvården

arrangör:
Sandoz
Medverkande:

Anna Alassaad, projektledare vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Mårten Lindström, ordförande SKR:s nationella arbetsgrupp för kunskapsstöd i läkemedelsfrågor
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet
Tobias Cassel, ansvarig för public affairs och market access på Sandoz

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Biosimilarer har redan skapat en biologisk revolution i sjukvården då fler patienter har fått tillgång till behandling samtidigt som regioner har gjort stora besparingar. Och detta är bara början. Nu står vi inför en andra biologisk revolution. Fram till 2030 kommer 40 biologiska storsäljare, som globalt säljer för 180 miljarder dollar, att gå av patent. Detta kommer otvivelaktigt att ha en stor inverkan på den svenska sjukvården. Men i dag ser vi betydande skillnader, både inom och mellan Sveriges regioner, vad gäller användningen av biosimilarer. För att fullt ut dra nytta av den biologiska revolutionens hela potential behöver Sverige ha en långsiktig strategi för användningen av biosimilarer. En strategi som tar hänsyn till allt från utveckling av nya biosimilarer till att främja användning av dem som redan finns.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer