2022 Almedalen

Den blinda fläcken i sjukvårdsdebatten – vart tog arbetslivet vägen?

arrangör:
Feelgood
Medverkande:

Joachim Morath, vd vid Feelgood
Mattias Karlsson (M) ledamot i socialförsäkringsutskottet
Peter Munck af Rosenschöld, vd vid Sveriges Företagshälsor
Petter Odmark, analyschef vid Reform Society
Sofia Amloh (S) tjänstgörande ersättare i socialutskottet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Feelgood.

om panelsamtalet:

Arbete och hälsa hör ihop och hälsa i arbetet är oskiljaktigt från hälsa i livet. Ändå utreder regeringen framtidens hälso- och sjukvård utan att med ett ord nämna arbetsplatser och företagshälsa. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa det som hälso- och sjukvården inte klarar?
Mönstret går igen. När det gäller sjukförsäkring, sjukfrånvaro och rehabilitering har staten i många år, utan större framgång, försökt få hälso- och sjukvården att lösa uppgifter den är illa rustad för - i stället för att se och försöka använda den resurs och kompetens som faktiskt finns. Att det kan fungera annorlunda är marknaden ett bevis för. Många arbetsgivare, i synnerhet inom privat sektor, kliver fram och betalar för en företagshälsovård som löser uppgifterna och fyller i luckorna mellan olika offentliga aktörer. Problemet är att många arbetsgivare inte har möjligheten eller intresset. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa de uppgifter som hälso- och sjukvården inte klarar? Det kräver ett samtal över de gränser politiken själv har skapat. I dag ligger de frågor det berör på flera departement, flera utgiftsområden i budgeten och flera utskott i riksdagen.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer