2021 vår

Det brister i den svenska diabetesvården – högre ambitioner skulle rädda både liv och hälsa

arrangör:
Sanofi
Medverkande:

Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening
Johan Hultberg, (M) ledamot i socialutskottet
Jonas Grundström, samhällspolitisk chef på Sanofi
Thomas Magnusson, ordförande I Diabetesorganisationen i Sverige
Ylva Sandström, ordförande i Stockholms Distriktsläkarförening
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Sanofi

om panelsamtalet:

Ungefär en halv miljon personer har diabetes i Sverige idag, av dem har cirka 90 % typ 2-diabetes. Varje dag dör 5–6 personer där diabetes är den underliggande dödsorsaken1. Region Stockholm har utvecklat en Hälsoobligation, en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, för stora folksjukdomar som typ 2-diabetes. Syftet är att det ska bidra till en bättre folkhälsa och därmed undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år. Tyvärr lever många med diabetes även med en förhöjd risk för allvarliga följdsjukdomar. Vi uppnår inte de behandlingsmål som är satta och det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nå målet om bästa möjliga behandling av personer med typ 2-diabetes. Hur når vi framgång i folkhälsa även för denna grupp?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer