2023 Almedalen

Det krävs nya former för samverkan för att driva kliniska läkemedelsprövningar i Sverige – men går det att uppnå?

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Eva Adås, ansvarig för kliniska studier hos Janssen i Sverige och Danmark

Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Peter Asplund, tidigare ansvarig utredare och verksamhetschef vid verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård i Region Örebro län

Rachel De Basso (S) regionråd och ordförande i Regionstyrelsen i Region Jönköpings län

Stefan Volk Jovinge, professor samt forsknings- och undervisningschef på Skånes Universitetssjukhus

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: Janssen

om panelsamtalet:

Den statliga utredningen ”Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar – för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor” visar att utvecklingen av kliniska prövningar i Sverige minskat de senaste åren, och att det finns en enighet om vilka faktorer som är de huvudsakliga skälen till nedgången, särskilt av företagsinitierade läkemedelsprövningar.

Det har genomförts få eller inga nationella investeringar i åtgärder för att säkerställa resurserna, tiden, kompetensen och infrastrukturen i hälso- och sjukvården, vilka är nödvändiga för att ge goda förutsättningar för företagen att utvecklas i Sverige.

Återväxten av akademiska kliniska forskare och klinisk forskningspersonal som vill engagera sig och bidra till att utveckla hälso- och sjukvården är låg, och det saknas akademisk meritering för den typ av klinisk studie som är en klinisk prövning.

Utbildningar och återväxt av den nödvändiga kliniska forskningspersonalen med kompetens och erfarenhet att stötta sponsorer och prövare i att planera, genomföra och slutföra kliniska prövningar har främst skett på frivillig basis. Dessutom saknas nationella strategier och målsättningar samt utvärdering och uppföljning.

Utredningen menar att ett av de enskilt viktigaste skälen för utvecklingen av kliniska prövningar i Sverige de senaste tio åren beror på den minskande, och i vissa fall avsaknaden av, genomförandekapacitet i hälso- och sjukvården vad gäller kliniska prövningar generellt, och särskilt företagsinitierade kliniska prövningar.  

Och frågan är, hur vänder vi trenden och vad kan vi göra för att hälso- och sjukvårdens uppdrag att medverka i företagsinitierade kliniska prövningar förbättras?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer