2023 Almedalen

En sjukvård med precision får inte ta tid – den borde varit klar igår!

arrangör:
Roche AB
Medverkande:

Daniel Ågren, ansvarig för precisionsmedicin hos Roche

Janne Lehtiö, professor i proteomik på Karolinska Institutet

Jesper Skalberg Karlsson (M) ledamot i riksdagens i socialutskott

Marie Morell (M) regionråd och ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland samt vice ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Stefan Volk Jovinge, professor samt forsknings- och undervisningschef på Skånes Universitetssjukhus

Eventuellt ytterligare deltagare uppdateras efter hand

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Roche

Frukost serveras från 08.00

om panelsamtalet:

I nationella life science-strategin är precisionsmedicin en bärande del och den säger att ”vi vill att Sverige ska vara internationellt ledande i den omställning mot precisionsmedicin som har påbörjats och som life science-sektorn i hög grad bidrar till”. Fina och kloka ord men vad betyder detta de facto och hur går vi vidare från ord till handling?

Precisionsmedicin är en konceptuell modell som beskriver ett sammanhållet system för en mer individbaserad hälso- och sjukvård med en tydlig koppling mellan diagnostik, beslutsstöd, behandling och uppföljning. Det kan handla om avancerad diagnostik av cancer för att möjliggöra inklusion i kliniska studier eller att ge en mer individanpassad behandling. En viktig förutsättning för implementering av precisionsmedicin är tillgång till data och förutsättningar att kontinuerligt analysera och använda den informationen. Då vi skapar en mer individualiserad vård måste vi också börja tänka annorlunda gällande ersättningsmodeller och hur vi implementerar nya innovationer.

Roche har under våren tillsammans med Arthur D Little tagit fram en rapport där hinder och lösningar för implementeringen av precisionsmedicin lyfts. I dagens samtal kommer vi att diskutera hindren och lösningarna och försöka hitta sätt att accelerera implementeringen av precisionsmedicin.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer