2023 höst

Ett andetag för klimatet

arrangör:
GSK
Medverkande:

Ann-Charlotte Granath (M), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg

Christer Janson, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet

Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet

Katarina Luhr (MP), ersättare i riksdagens socialutskott

Tina Crafoord, ordförande i Läkarförbundets Chefsförening

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Världsomspännande demonstrationer, initierade av ungdomar, ställer krav på samhälle och beslutsfattare att minska klimatpåverkan och skador på ekosystem. Det finns vetenskapligt stöd för deras oro. Kraven på snabb, robust och rättvis omställning är berättigade. De nuvarande åtgärderna är otillräckliga.

I Sverige har omkring 800 000 personer astma och 400 000–700 000 personer KOL. Ett stort antal av dessa behöver använda läkemedel för att behandla olika symtom som andfåddhet eller hosta. De flesta läkemedlen tas via inhalatorer, enheter som tillför läkemedlen till lungorna antingen i form av pulver eller aerosol (spray med drivgas). Utvecklingen, tillverkningen och framför allt användningen av dessa inhalatorer medför givetvis en påverkan på klimatet.

Orsaken till sprayinhalatorernas stora klimatpåverkan är drivgasen de innehåller. Drivgasen har en växthuseffekt som är mer än 1000 gånger kraftigare än koldioxid. Användning av drivgasinhalatorer innebär därför ett koldioxidavtryck på 440 kg per år och patient medan motsvarande behandling med pulverinhalator ger ett avtryck på 17 kg CO2.

Forskare vid Uppsala universitet har jämfört koldioxidavtrycket från två sorters inhalatorer som används vid behandling av astma och KOL: pulverinhalatorer och sprayer. Resultaten visar att koldioxidavtrycket är 20 gånger större om man behandlar med drivgas än om man använder pulverinhalator.

Behandling med drivgas- och pulverinhalator är i de festa fall medicinskt likvärdig. Nationella behandlingsriktlinjer och regionala rekommendationer lyfter fram pulver före spray av flera skäl, där klimataspekten är en faktor, men även följsamhet och effekt vägts in.

Kan och vill vi förändra användandet av drivgasinhalatorer - för patientens och klimatets bästa?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer