2022 vår

Ett friskt liv behöver en strålande framtid!

arrangör:
Nollvision Cancer
Medverkande:

Jan Zedenius, överläkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Karin Båtelson, tidigare ordförande i Sjukhusläkarna samt klinisk neurofysiolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Silke Engelholm, ordförande i Svensk strålonkologisk förening samt sektionschef och överläkare i onkologi på strålbehandlingen vid Skånes universitetssjukhus i Lund
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Nollvision cancer

om panelsamtalet:

Sverige behöver starka forskningsmiljöer där nya och bättre sätt att ge strålbehandling forskas fram och implementeras. Utvecklad strålbehandling kan förbättra livet för många människor och är en grundförutsättning i dagens och framtidens cancervård. Sverige var länge världsledande inom strålbehandling. De senaste 20 åren har vi halkat efter internationellt. Antalet patienter som behöver strålbehandling ökar hela tiden. Men antalet sjuksköterskor, läkare och strålfysiker som behärskar den alltmer avancerade tekniken och som forskar inom området ökar inte i samma takt. Inom cancervården finns i dag en stor oro för vad utvecklingen ska leda till och hur patienter kan komma att drabbas.
Hur vänder vi utvecklingen? Vad behöver göras och vilka resurser och investeringar krävs för att framtidssäkra svensk strålbehandling? Vilka möjligheter innebär det för utbildning, forskning och innovation?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer