2023 Almedalen

Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre – nu är det dags

arrangör:
MSD
Medverkande:

Adam Reuterskiöld (M) ersättare i riksdagens finansutskott

Christian Karlsson (KD) ordförande i riksdagens socialutskott

Eva Eriksson, ordförande på SPF Seniorerna

Fredrik Lund Sammeli (S) vice ordförande i riksdagens socialutskott

Malin Grape, regeringens AMR-ambassadör

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: MSD

om panelsamtalet:

Vaccinationer är näst efter rent vatten, det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen. Många allvarliga sjukdomar som var vanliga förr har mer eller mindre försvunnit i Sverige tack vare vaccinationer och pandemin visade vikten av att särskilt skydda den äldre befolkningen. Att införa ett nationellt vaccinationsprogram för äldre, i likhet med det framgångsrika barnvaccinationsprogrammet, har potential att rädda liv, minska lidande och spara resurser i hälso- och sjukvården. Att införa ett nationellt vaccinationsprogram för personer över 65 skulle skydda dem från svår sjukdom men också att minska smittspridningen i samhället.  

2016 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att alla äldre och andra riskgrupper kostnadsfritt skulle ges tillgång till bland annat vacciner mot influensa och pneumokocker. Detta oberoende av var i Sverige man bor.  Därefter har frågan diskuterats i olika forum och i budgetpropositionen 2022 valde regeringen besluta att vaccination mot pneumokocker skall erbjudas endast till alla födda 1947 och senare det år de fyller 75 år.

Nu är det hög tid att gå från ord till handling och införa ett nationellt vaccinationsprogram för alla äldre!

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2023

arrangörer