2021 höst

Fet, dum och lat? Nej, nu är det dags att gå från en fördomsfull till en kunskapsbaserad obesitasvård!

arrangör:
Novo Nordisk
Medverkande:

Joanna Uddén Hemmingsson, ordförande i SFO – Svensk Förening för Obesitasforskning samt överläkare och verksamhetsansvarig på Obesitascentrum vid Capio S:t Göran
Jenny Vinglid, generalsekreterare i HOBS, Hälsa Oberoende av Storlek
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköping samt ordförande i Nationellt system för kunskapsstyrning
Nicklas Sandström (M), ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation samt regionråd och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten
Olivia Wigzell, generaldirektör vid Socialstyrelsen
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Novo Nordisk.

om panelsamtalet:

Det är på tiden att sjukvården och samhället accepterar att obesitas är en sjukdom! De nationella riktlinjerna som lanseras 2022 är ett steg i rätt riktning, men det måste också vara möjligt att följa upp den vård och behandling som genomförs. Nu har vi en unik möjlighet att för första gången någonsin implementera nationella riktlinjer OCH ett nationellt kvalitetsregister samtidigt. Det krävs naturligtvis att regionerna avsätter resurser för införandet av riktlinjerna men sjukvården måste också ha möjlighet att följa upp resultaten och den stora frågan är – finns viljan att också införa ett kvalitetsregister för obesitas? Vem tar lead? Vem beslutar? Professionen vill, patienterna vill, men vill vårdgivarna?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer