2023 vår

Film: Så kan vi motverka bristande tillgänglighet i intensivvård och kirurgi

arrangör:
Sjukhusläkarna
Medverkande:

Medverkande:
Bengt Cederlund, registerhållare och ordförande för Svenskt perioperativt register (SPOR)
Arrangör: Sjukhusläkarna/SPOR.

om panelsamtalet:

Under pandemin ställde sjukvården om på ett genomgripande sätt för att möta konsekvenserna av spridningen av covid-19. En central del handlade om att på kort tid rusta upp intensiv- och covidvården genom att flytta över resurser från planerad verksamhet som inte var akut. Det dröjde inte särskilt lång tid innan puckeln med uppskjuten vård hade vuxit kraftigt med längre vårdköer och väntetider som följd.
Denna presentation behandlar sambandet mellan behovet av intensivvårdsplatser och ökande vårdköer, och belyser vikten av fler IVA-platser, att operationsvården rustas och att regionerna ordnar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för vårdanställda.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer