2022 höst

Folk dör ju!

arrangör:
Novartis
Medverkande:

Medverkande:
Oskar Käck, medicinsk rådgivare på Novartis
Anders Andersson, person med egen erfarenhet av hjärtsjukdom
Gabriel Lagercrantz, chefläkare vid Stockholms Läns Sjukvårdsområde samt specialist i allmänmedicin
Linda Mellbin, kardiolog samt patientflödeschef - kranskärlssjukdom på Karolinska Universitetssjukhuset
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Novartis.

om panelsamtalet:

Hur ökar vi fokus på den främsta dödsorsaken – hjärt-kärlsjukdom? Hjärt-kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i Sverige och i övriga Europa. Trots det har andra vårdområden högre prioritet både nationellt och på EU-nivå. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom har succesivt minskat under lång tid men nu har förbättringstakten trappat av. Det är därför hög tid att lyfta vårdområdet högre upp på den politiska agendan såväl i Sverige som i EU. Goda möjligheter för det finns under det svenska ordförandeskapet våren 2023.
Som injektion till detta viktiga samtal har Novartis presenterat ett diskussionsunderlag om hur prevention av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige kan utvecklas.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer