2023 vår

Förändrat arbetssätt och nya behandlingar – en blind fläck i ögonsjukvården?

arrangör:
Roche AB
Medverkande:

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten (digitalt)
Camilla Mårtensen (L), ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Jan-Olov Sandberg, medicinsk chef på Roche
Sten Kjellström, disputerad ögonläkare samt vd på S:t Eriks ögonsjukhus
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Roche.

om panelsamtalet:

Redan år 2019 rapporterade inspektionen för vård och omsorg (IVO) om svårigheter med kompetensförsörjning. Ögonsjukvården pekades ut som ett av tre områden där oönskade konsekvenser var vanliga. Lång väntetid och bristande behandling medförde allvarliga konsekvenser för patienten, exempelvis förlorad syn eller synförsämring. Patienter fick också genomgå operationer som inte varit nödvändiga om annan vård kunnat ges i tid.
”Inom ögonsjukvården, liksom inom övrig hälso- och sjukvård i Sverige, finns många utmaningar som till exempel tillgänglighet till vården, tillgång till och förmåga att attrahera personal samt till nya behandlingar och andra innovationer, allt detta inom begränsade ekonomiska ramar.”
Detta dilemma kvarstår, och i årsrapporten 2022 anger IVO att kompetensförsörjningen är en av hälso-och sjukvårdens stora utmaningar och att det idag råder brist på personal inom flera yrken.
IVO hävdar även att detta kan leda till risker för patientsäkerheten samtidigt som Socialstyrelsen (2018b) också konstaterar att det finns ett samband mellan såväl otillräcklig bemanning som kompetens och risk för vårdskador.
Dagens samtal kommer att kretsa kring den utveckling som behöver ske inom svensk hälso- och sjukvård med ögonsjukvården som exempel. Fokus kommer att vara på kompetensförsörjning, nya behandlingar samt förändrade arbetssätt.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer