2021 höst

Forskar vi för livet – eller är det bara en utopi?

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Anders Blanck, vd för Lif
Ann-Marie Wennberg Larkö, professor, överläkare samt sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Eva Adås, chef för kliniska prövningar hos Janssen
Rachel De Basso (S), ordförande i Nämnd för Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköping samt universitetslektor vid Jönköping University
Sara Riggare, spetspatient som lever med Parkinsons sjukdom samt patientforskare
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen
EM-74187, september 2021

om panelsamtalet:

Regeringen säger i sin life science-strategi att klinisk forskning är av avgörande betydelse för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård. Trots detta minskar antalet företagsinitierade kliniska prövningar i landet. Under 2020 skedde en rapporterad ökning av ansökningar länkat till COVID-19 men ingen av de stora vaccinstudierna genomfördes i Sverige. Detta är oroväckande och en stor fråga är: hur kan vi hitta lösningar på hinder som idag gör att den kliniska forskningen står tillbaka i Sverige? Vi vet också att Covid-19 har trängt undan mycket av dagens forskning. Det är därför ännu viktigare än någonsin att vi kraftsamlar och på riktigt visar att vi kan och vill bedriva forskning.
Klinisk forskning och kliniska prövningar är också viktiga faktorer för att nya innovationer ska kunna komma till nytta för såväl patienter som för sjukvården. Då krävs att vi alla börjar arbeta mer gränsöverskridande och samarbetar för att få fler att satsa på kliniska prövningar.
Sverige är unikt med sina data i form av kvalitetsregister, personnummer, patienter som är villiga att delta i studier och en intresserad industri, detta utnyttjar vi inte på ett professionellt och effektivt sätt idag.För att Sverige ska nå målet om att bli en life science-nation att räkna med vill vi på Janssen bidra med att försöka hitta lösningar på de hinder som idag gör att den kliniska forskningen får stå tillbaka.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2023

arrangörer