2023 Almedalen

Forskningsnära utveckling och samarbete – så stärker vi Sveriges konkurrenskraft!

arrangör:
Lunds Universitet
Skånes universitetssjukhus
Medverkande:

Anna Falk, professor på stamcellscentrum vid Lunds universitet

Anna Sandström, Senior Director Science Policy and Relations Europe på AstraZeneca

Marie Morell (M) vice ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation samt regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland

Niclas Nilsson, projektingenjör till vardags men är tidigare behandlad med genterapi mot hemofili  

Stefan Volk Jovinge, professor samt forsknings- och utvecklingschef på Skånes universitetssjukhus

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus

om panelsamtalet:

För att patienter i Sverige ska ges möjlighet att behandlas och botas av nya avancerade läkemedel krävs nationella satsningar på både excellent forskning och forskningsnära utveckling.

Med ATMP – avancerade terapier baserade på celler, gener och vävnader kan sjukdomar behandlas på helt nya sätt men då krävs ett nära samarbete mellan näringsliv, universitetssjukhus och universitet.  

Närheten till forskningen skiljer avancerade terapier från traditionell läkemedelsutveckling. Utveckling av dessa dyra och komplexa behandlingar kräver därför ett näringspolitiskt klimat som gynnar utveckling och forskning.

ATMP kan behandla och bota svåra sjukdomar. Vilka är då statens, regionens och företagens roller för att nya avancerade medicinska behandlingar ska komma patienter över hela landet till nytta? Hur tar vi vara på hela Sveriges kraft så att excellenta forskare kan driva på utvecklingen? Vad krävs av forskning och sjukvård för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft?

Frågorna är många och svaren är få men för att patienter i Sverige ska få likvärdig tillgång till dessa nya behandlingar krävs samarbete och samordning både nationellt och internationellt, och hur når vi dit?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer