2021 vår

Forum för Health Policys patientpris delas ut

arrangör:
Forum for Health Policy
Medverkande:

Prisutdelare:
Peter Graf, ordförande, Forum för Health Policy
Catharina Barkman, project director, Forum för Health Policy
Pristagare:
Anna Denholm Hessel, verksamhetschef, överläkare
Emma Johansson, sjuksköterska
Jessica Dahlin, patient.

om panelsamtalet:

Forum för Health Policys patientpris delas ut

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer