2022 höst

Frågar doktorn? Hur patienter kan förbättra vården och nya läkemedel rädda liv!

arrangör:
Blodcancerförbundet
Medverkande:

Anders Blanck, vd för Lif - de forskande läkemedelsföretagen
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Jonathan Lind Martinsson, enhetschef vid avdelningen för värdebaserad prissättning på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Blodcancerförbundet.

om panelsamtalet:

Blodcancerförbundet är övertygade om att ett utökat patientinflytande på systemnivå skulle höja kvaliteten på svensk sjukvård. De erfarenheter och kunskaper som patientorganisationerna – och patienter med expertkunskap – besitter tas idag inte tillvara när nya läkemedel ska utvärderas och införas. Sverige kan lära av andra länder, t ex England, där ett reellt patientinflytande bidragit till utvecklingen av sjukvården och en snabbare introduktion av nya läkemedel. Detta har räddat både människoliv och minskat lidandet för svårt sjuka cancerpatienter.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer