2022 Almedalen

Från ordnad prövning till ordnat införande

arrangör:
Novartis
Medverkande:

Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier
Kristina Nilsson (S) vice ordförande i socialutskottet
Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd i Region Uppsala
Niclas Reutersten, country manager på Novartis
Samtalsledare: Petter Odmark, Reform Society
Arrangör: Novartis.

om panelsamtalet:

Från Horizon Scanning till uppföljning och utvärdering. Modellen för ordnat införande av läkemedel ser prydlig ut i teorin men hur fungerar den i verkligheten?
Introduktion av nya läkemedel blir alltmer komplex. Rätt användning bygger på ett nära samspel mellan många aktörer och processer. Samtidigt som mycket fokus ligger på prövning och prisförhandlingar är det ofta andra faktorer som i slutändan avgör hur ordnat eller inte införandet blir.
Hur stärker vi Horizon Scanning? Hur samordnar vi introduktion av nya behandlingar med ny diagnostik och screening? Hur kan uppföljningen stärkas? Hur ska regionerna orka med alla steg i processen? Hur kan nya betalningsmodeller administreras i praktiken och hur kan hela processen bli mer transparent för alla inblandade? Bortom ja eller nej till nya läkemedel finns det mycket som allt för sällan får stå i fokus.
Från ordnad prövning till ordnat införande handlar om alla de gemensamma utmaningar som verkligen avgör hur den prydliga modellen i teorin klarar mötet med verkligheten.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer