2021 höst

Från reaktiv till proaktiv vård – hur går vi från ord i life science-strategin till handling i regionerna?

arrangör:
Bristol Myers Squibb
Pfizer
Medverkande:

Daniel Forslund, (L) ordförande i beredningen för digitalisering vid SKR samt regionråd i Region Stockholm
Linda Stalpe, market access manager på Bristol Myers Squibb
Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg i Region Halland samt årets AI svensk 2020
Sofia Ernestam, verksamhetschef vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Bristol Myers Squibb & Pfizer.

om panelsamtalet:

Ett seminarium om kardiovaskulär prevention, riskbaserad screening och informationsdriven vård. Sverige ska vara en ledande life science-nation. För att klara av de utmaningar som välfärden står inför krävs större fokus på förebyggande insatser mot ohälsa och sjukdom. Beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård behöver arbeta proaktivt och ta beslut idag, som främjar långsiktig hälsa i befolkningen och ger värde för patienterna även imorgon.
I Region Stockholms primärvårdsrapport 2021 lyfts kardiovaskulär prevention som en av primärvårdens stora och viktiga uppgifter. Genom att utnyttja den information som finns tillgänglig i våra journalsystem, ska upptäckt och behandling av hjärt-kärlsjukdom utvecklas och förbättras. Ett exempel är riskbaserad screening av patienter med oupptäckt förmaksflimmer, för att förebygga stroke. Genom tidig upptäckt av förmaksflimmer skulle vi kunna spara resurser och minska lidande.
Men hur går vi från life science-strategi till handling i regionerna, till exempel med hjälp av informationsdriven vård?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer