2021 vår

Genterapier, en möjlighet eller ett hot - hur löser vi finansieringen av nya innovativa behandlingar sett ur ett regionalt perspektiv

arrangör:
Pfizer
Medverkande:

Paneldeltagare:
Örjan Norberg, enhetschef innovation och forskningsanslag Region Västerbotten
Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län
Anna Sandström, Head of Science Policy and Relations Europe AstraZeneca
Lars Hjälmered (M), ordf. riksdagens näringsutskott
Christine Lorne (C), vice ordförande Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Moderator: Kerstin Falck, Head Corporate Affairs Pfizer

Arrangör: Pfizer.

om panelsamtalet:

Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP, baseras på celler, vävnader eller gener. De delas in i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel. Kostnaden för dessa behandlingar är initialt hög med oftast krävs endast en enda behandling.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer