2023 Almedalen

Hälsa och cancervård med precision – har vi kompetensen?

arrangör:
Testbed Sweden Precision Health
Medverkande:

Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi och dekan vid Karolinska Institutet

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor i dermatologi vid Sahlgrenska akademin samt ordförande i Nationella vårdkompetensrådet

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare på SKR

Rickard Rosenquist Brandell, professor och överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Institutet samt föreståndare för GMS (Genomic Medicine Sweden) och Co-lead Testbed Sweden Precision Health Cancer

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

Arrangör: Testbed Sweden Precision Health Cancer

Testbed Sweden Precision Health Cancer är en innovationsmiljö med finansiering från Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Swelife, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

om panelsamtalet:

Precisionshälsa drivs av forskning och innovation. Begreppet precisionshälsa används i nuläget på olika sätt. Området är komplext och förknippat med frågeställningar, inte minst kopplat till hanteringen av olika data. För att utvecklingen och implementeringen i hälso- och sjukvården inte ska fördröjas och vi ska kunna hantera svåra frågor, är det viktigt att snabbt öka kunskapen inom området.

Precisionsmedicin är en viktig och central komponent inom precisionshälsa och innebär utvecklingen av vassare diagnostik och skräddarsydd behandling och uppföljning baserat på individens unika behov och förutsättningar.

Ett viktigt mål att sträva mot är att kunna gå från att lindra till att bota och hindra sjukdom. Mer precisa preventiva insatser har stor potential att förbättra människors hälsa. Både lidande och kostnader minskar i takt med att vi kan implementera precisionshälsa.

För en framgångsrik utveckling och implementering av precisionshälsa och precisionsmedicin krävs en kontinuerlig kompetensutveckling av hälso- och sjukvårdens medarbetare samt att nya yrkeskategorier anställs inom hälso- och sjukvården. Vilka kompetenser behövs? Hur säkrar vi kompetensförsörjningen nationellt för att modernisera cancervården på ett hållbart och jämlikt sätt?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer