2023 vår

Hälso- och sjukvården granskas av Statens haverikommission

arrangör:
Reform Society
Medverkande:

John Ahlberk, generaldirektör vid Statens haverikommission
Karin Båtelson, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid Regionala cancercentrum i samverkan, RCC
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Reform Society Company.

om panelsamtalet:

Statens haverikommission har till uppgift att utreda alla typer av allvarliga olyckor och tillbud, och brukar framför allt utreda olyckor inom olika trafikslag. Med ett växande antal vårdskador ska myndigheten nu också granska sjukvård och omsorg, och presenterade i januari en rapport inom området.
Enligt Socialstyrelsen inträffar varje är omkring 50 000 vårdskadefall inom hälso- och sjukvården som medför förlängda sjukhusvistelser för patienterna. Uppskattningsvis inträffar ca 1 400 dödsfall årligen där en vårdskada har varit en bidragande orsak. Det är ett område med stor potential för säkerhetslärande. Statens haverikommission bidrar genom sin utredningsverksamhet till ny kunskap och nya perspektiv på hur vårdskador kan förebyggas och förhindras.
Dagens samtal kommer att fokusera på en händelse där vården av en patient med oklar förändring i bukspottskörteln blev fördröjd. Varför Statens haverikommission valde att utreda händelsen samt vilka säkerhetsrekommendationer myndigheten har lämnat till SKR.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer