2023 höst

Hälsodata – till nytta för patienten

arrangör:
GSK
Medverkande:

Irene Svenonius (M) oppositionsregionråd i Region Stockholm

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) regionstyrelsens 2:e vice ordförande i Region Halland

Max Herulf, chefsläkare och tillförordnad stabschef vid E-hälsomyndigheten

Pontus Holm, programkoordinator för Life science i Region Stockholm

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Det finns breda och omfattande behov av nationella hälsodata i Sverige. Hälsodata av god kvalitet är viktiga för en bättre och säkrare vård för patienter och i förlängningen en bättre hälsa för alla. Att det saknas data inom flera områden påverkar möjligheterna till uppföljning av behandlingar, analyser av hälso- och sjukvårdssystemet samt forskning och läkemedelsutveckling.

Regeringen har gett tre utredningsuppdrag om hälsodata. Ett redovisades under hösten 2023 och de två andra redovisas under första halvåret 2024. I regeringens life science-strategi är dessutom ett av de prioriterade områdena nyttiggörande av hälsodata för forskning och innovation. Men för att kunna uppnå möjligheten att öka nyttjandet av hälsodata, krävs bättre förutsättningar för sekundäranvändning – både för patienter och för de behov som finns inom hälso- och sjukvården. Det skulle innebära unika möjligheter att utvärdera behandlingar, att kunna lokalisera rätt patient och sätta in rätt behandling, och att följa upp behandlingseffekt.

Hur kan vi säkerställa att den hälsodata som samlas in är av god kvalitet och kan nyttjas av relevanta aktörer, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för uppföljning, forskning och utveckling som gynnar alla patienter?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer