2022 Almedalen

Heta stolen: Precisionsmedicinsk utfrågning

arrangör:
Roche AB
Medverkande:

Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande i riksdagens socialutskott
Anna-Lena Hogerud (S) regionråd Skåne och vice ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation
Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet
Patrik Rossi, chef för Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt ordförande i styrgruppen för Karolinska Comprehensive Cancer Centre, CCC
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Roche.

om panelsamtalet:

”Rätt behandling till rätt patient i rätt tid” – med avancerad diagnostik har vi helt nya möjligheter att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydd efter patientens egna förutsättningar och behov. Det finns en enorm potential för precisionsmedicin inom den svenska sjukvården – förutsatt att vi kan undanröja vissa hinder. Hur väl rustad är sjukvården för detta? Hur kan politiker se till att resurserna inom sjukvården används på ett sätt som gör så mycket nytta som möjligt och hur gör vi precisionsmedicin tillgängligt för alla patienter i landet? För att underlätta införandet i klinisk praxis krävs politiska beslut och åtgärder på fyra viktiga områden: Pengarna – Strukturerna – Testerna – Patientens delaktighet. Genom en utfrågning vill vi tydliggöra vem som har möjlighet att agera.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer