2023 vår

Hitta nålen i höstacken – nyföddhetsscreening som verktyg för bot mot sällsynta sjukdomar

arrangör:
Novartis Gene Therapies
Orchard
Medverkande:

Gerd Lärfars, specialist i invärtesmedicin samt ordförande i NT-rådet (Rådet för nya terapier)
Rolf Zetterström, överläkare och chef för PKU laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset
Mattias Fredricsson, enhetschef för Nationella riktlinjer på Socialstyrelsen
Olve Moldestad, avdelingsleder vid Avdeling for nyfødtscreening, Barne- og ungdomsklinikken vid Oslo universitetssykehus
Samtalsledare: Petter Odmark, Reform Society Company
Arrangör: Novartis Gene Therapies och Orchard Therapeutics Sweden.

om panelsamtalet:

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänner allt fler genterapier som skulle ha potential att bota sällsynta sjukdomar om vi hittar patienterna i tid. Den utveckling som pågår synliggör behovet av ett mer samlat grepp. Utan screening är det slumpen eller att ett syskon tidigare insjuknat som gör att vi kan hitta barn i tid för att behandlingen ska kunna sättas in innan det är för sent. Det behövs en samlad strategi där utvärderingen av vad som ska ingå i nyföddhetsscreening går hand i hand med utvärderingen av nya genterapier.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer