2022 Almedalen

Hjärt-kärlsjukdomar – högst som dödsorsak men lågt i debatten

arrangör:
Novartis
Medverkande:

Anders Åkesson, ordförande i Riksförbundet HjärtLung
Christine Lorne (C) ordförande för Folkhälsoberedningen i Region Stockholm
Lotta Liljelund, chef över public affairs hos Novartis samt sakkunnig i EU-frågor inom Läkemedelsindustriföreningen, Lif
Peter Vasko, kardiolog vid Universitetssjukhuset i Linköping och registerhållare för Rikssvikt
Ulrika Jörgensen (M) riksdagsledamot
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Novartis.

om panelsamtalet:

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och Europa men får begränsat med utrymme i hälso- och sjukvårdsdebatten. Andra vårdområden har historiskt haft betydligt högre prioritet både nationellt och på EU-nivå.
I modern tid har dödligheten minskat i hög takt men på senare år har förbättringstakten avtagit och det är hög tid att lyfta frågan högre upp på den politiska agendan såväl i Sverige som i EU.
Våren 2023 tar Sverige över ordförandeklubban i EU:s ministerråd. Hur kan vi på bästa sätt använda ordförandeskapet till att öka medvetenheten, höja kunskapen och bidra till förändring både nationellt och på den europeiska arenan?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer