2022 vår

Hur får patienterna i Norden tillgång till nya cell- och genterapier?

arrangör:
Novartis
Medverkande:

Anna Alassaad, regionkoordinator och projektledare vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Asbjørg Stray-Pedersen, professor vid Norwegian National Unit for Newborn Screening, Children’s Division vid Oslo University Hospital, Norge
Petter Odmark, analyschef vid Reform Society
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Novartis Sverige.

om panelsamtalet:

Nya cell- och genterapier, så kallade ATMP, godkänns i allt snabbare takt i EU. Frågan är hur de faktiskt når de patienter som väntar. Det räcker inte bara med godkännande och nationell rekommendation, vilket kan vara nog så svårt. Det handlar också om en organisation i hälso- och sjukvården som klarar att identifiera de personer som har nytta av behandlingarna och att det finns strukturer på plats för att hantera hela processen kring de nya behandlingarna. I detta samtal tar vi tempen på det nordiska ATMP-landskapet och tar del av positiva exempel från de olika nordiska länderna.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer