2024 vår

Hur kan vi adressera kapacitetsutmaningarna i ett svårt ekonomiskt läge?

arrangör:
Roche AB
Medverkande:

Medverkande:

Anders W Jonsson (C), ledamot av Sveriges riksdag

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten

Jan-Olov Sandberg, medicinsk chef på Roche

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och andre vice ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och samtidigt bedrivs intensiv forskning och utveckling med förhoppning om nya banbrytande upptäckter.

En sak blir allt blir allt tydligare: Att anställa mer personal är inte en snabb och enkel lösning på problemen inom sjukvården. Andra åtgärder krävs för att adressera kompetensbrist, tillgänglighet och undanträngningseffekter. Genom att utvidga samarbetet mellan sjukvården och olika externa parter kan fler möjligheter skapas.

Ögonsjukvården är inte undantagen från kapacitetsproblemen. Här finns generellt långa väntetider, och här får patienter vänta som allra längst på ett första besök.

Det får konsekvenser för patienterna, samhället och medarbetarna. Situationen är inte hållbar och leder till stor belastning för alla parter. Genom att prioritera långsiktigt har ögonsjukvården en stor potential för utveckling.

Välkommen till ett panelsamtal där innovation, nya arbetssätt och samarbete står i centrum för att komma till rätta med kapacitetsutmaningarna inom svensk hälso- och sjukvård.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer