2022 Almedalen

Hur lång tid kan det ta innan vi skyddar våra barn mot RS-virus?

arrangör:
Sanofi
Medverkande:

Björn Eriksson, generaldirektör vid Läkemedelsverket
Carl-Erik Flodmark, medicinsk sakkunning vid Socialstyrelsen
Christian Penno, överläkare och ledamot i Svensk Barninfektionsförening
Karl Rombo, AT-läkare och ordförande i Svenska Prematurförbundet
Marie-Louise Hänel Sandström (M) ersättare i socialutskottet
Sofia Amloh (S) tjänstgörande ersättare i socialutskottet
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Sanofi.

om panelsamtalet:

RS-virus är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning för barn yngre än ett år och leder till stor oro hos många småbarnsföräldrar och en stor börda för samhället. RS-virus återkommer i årliga epidemier och innebär en stor belastning för sjukvården under vinterhalvåret. I många fall är sjukdomen lindrig, men framför allt yngre barn kan bli allvarligt sjuka. Mellan 1 till 2 procent av alla spädbarn som drabbas får så svåra symtom att vård på sjukhus krävs.
För att minska smittspridningen under de årliga virussäsongerna behövs det en bra och effektiv behandling. Forskning pågår för att ta fram ett bättre skydd mot de årliga epidemierna av RS-virus. För att minska antalet barn som drabbas och underlätta för barnsjukvården är det nödvändigt att ta vara på kommande behandlingar.
I detta seminarium kommer vi fördjupa oss om vad RS-virus är, hur det påverkar barnen, sjukvården och samhället. Vilka beslut behövs för att i framtiden kunna skydda alla barn mot RS-virus?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer