2021 höst

Hur skapar vi en gemensam målsättning för CAR T i Sverige?

arrangör:
SWECARNET
Medverkande:

Paneldeltagare:
Stephan Mielke, professor KI och Universitetssjukhuset, projektledare SWECARNET
Gunilla Enblad, Akademiska sjukhuset, ordf. i nationella arbetsgruppen för CAR T inom RCC
Anna Alssaad, regionkoordinator och projektledare TLV
Christer Jonsson, andre vice ordf. Regionstyrelsen och ordf. i beredningen för hälso- och sjukvård i region Kalmar län
Dag Larsson, senior sakkunnig, policy, LIF
Gerd Lärfars, Ordförande NT-rådet
Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef Kliniska prövningar och licenser Läkemedelsverket
Jenni Nordborg, regeringens Nationella Life-Science Samordnare
Liselott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet
Örjan Norberg, enhetschef Innovation och forskningsanslag Region Västerbotten
Pär Källmark, SWECARNET möteskoordinator
Moderator: Anne Carlsson, Reformklubben

Arrangör: Sveriges kompetensnätverk för CAR T-celler - SWECARNET.

om panelsamtalet:

Patienter som idag har få eller inga alternativ kvar står och väntar på innovativa cell- och genterapibehandlingar. Vad behöver vi för att kunna rädda liv?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer