2023 vår

Idag fokuserar vi på administrationen – när får vi fokusera på kärnverksamheten? Gör vi rätt, vad säger lagen?

arrangör:
Roche AB
Medverkande:

Birgitta Johansson Huuva (C), regionråd i Region Norrbotten
Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna
Hanne Kjöller, författare och kolumnist på Dagens Nyheter
Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: Sjukhusläkarna.

om panelsamtalet:

I rådande situation med vårdplatsbrist och köer till operation och behandling är det av största vikt att resurserna används rätt, och att kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonalen utnyttjas på bästa sätt.
I dag ser vi en enorm administrativ överbyggnad skild från kärnverksamheten – en överbyggnad som många gånger sätter ramarna för vad tiden ska användas till, i stället för att utgå från patienternas behov.
När vårdplatsbristen diskuteras hörs inte sällan argument om mer resurser och att fler sjuksköterskor måste utbildas och anställas. Men det är ofta tämligen tyst om hur regionerna faktiskt organiserar och tar vara på befintliga resurser. Vad säger lagen – kräver den verkligen den här typen av dokumentation och administration? Hur kan vi frigöra tid som de vårdanställda får möjlighet att ägna åt patienterna? Hur kan vi slå vakt om olika professioners kunskaps- och ansvarsområden? Vad av allt som vårdpersonalen dokumenterar måste egentligen dokumenteras?
I detta seminarium diskuterar vi tänkbara åtgärder och lösningar för att få bukt på bristen på vårdplatser, med särskilt fokus på hur vi använder personalresurser och kompetens på bästa sätt.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer