2023 Almedalen

Innovationer inom blodcancer räddar liv ¬– först när de når patienterna

arrangör:
Blodcancerförbundet
Medverkande:

Dan Hovskär (KD) ledamot i riksdagens socialutskott

Lennart Ivarsson, patientrepresentant

Lise-lott Eriksson, generalsekreterare på Blodcancerförbundet

Päivi Östling, senior forskare onkologi på Karolinska Institutet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society CompanyArrangör: Blodcancerförbundet

om panelsamtalet:

Det finns över 120 olika blodcancersjukdomar, varianter av leukemi, lymfom och myelom och många fler. De flesta räknas som sällsynta och många är mycket allvarliga. Forskningen har gjort stora framsteg de senaste åren och för flera diagnoser finns det nu nya revolutionerande läkemedelsterapier. Men de når inte patienter i Sverige i den utsträckning som borde vara möjligt.

EU kommer inom några år att centralisera stora delar av HTA-utvärderingen och godkännande av nya innovativa läkemedel, genom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Med minskad arbetsbörda för den pressade svenska läkemedelsmyndigheten TLV borde utrednings- och beslutsprocessen kunna snabbas på. Landets blodcancerpatienter måste snabbare få tillgång till alla nya godkända blodcancerläkemedel. En medicinsk innovation är ingen innovation – om den inte når patienterna.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer