2022 vår

Innovationsutmaningen

arrangör:
Lif
Medverkande:

Frida Lundmark, life science-expert vid Lif
Johannes Ahlqvist, expert Hälsodata 2030 vid Sitra i Finland
Marianne Pilgaard, vd vid Trial Nation i Danmark
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Läkemedelsindustriföreningen.

om panelsamtalet:

Medicinsk forskning och läkemedelsutveckling är ett ständigt sökande efter ny kunskap för att förbättra folkhälsan genom att ge patienter bättre behandling. Tillsammans med akademin och hälso- och sjukvården säkerställer läkemedelsföretagen att vetenskapliga landvinningar når ända fram till patienterna i form av nya läkemedel. Det sker i ett internationellt, nära och transparent samarbete mellan forskare, vårdpersonal, patienter, sjukvårdshuvudmän och forskande läkemedelsföretag. Svensk hälso- och sjukvård har en lång tradition av att bidra till detta internationella utvecklingsarbete.
I företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna behandlas patienter med nya läkemedel i hälso- och sjukvården vilket utgör den största delen av läkemedelsutvecklingen. Det är helt nödvändigt att det samarbetet fungerar för att nya läkemedel ska kunna godkännas utifrån att de är säkra och effektiva.
Behovet av att kunna följa det medicinska och ekonomiska värdet av nya behandlingar i vården ökar i snabb takt. Kontinuerlig och strukturerad medicinsk uppföljning av hälsodata som visar användning, effekt och säkerhet på individnivå och i realtid stödjer en ordnad läkemedelsanvändning så att patienten får det fulla värdet av sin behandling.
Vi vill i detta seminarium göra en nordisk utblick för att se vad vi kan lära oss av varandra och hur vi kan samarbeta runt kliniska prövningar och hälsodata. Vi tittar avundsjukt på Finland som lagstiftat för ökad sekundäranvändning av hälsodata och på Danmark som genom Trial Nation har lyckats förena näringsliv, politik och sjukvård för att få fler kliniska prövningar till Danmark. Båda dessa initiativ bidrar till att innovationer testas och utvärderas i ökad utsträckning.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer