2023 vår

Inte så krångligt som det låter, indikationsbaserad prissättning (IBP), hur når vi dit?

arrangör:
AstraZeneca
Medverkande:

Elham Pourazar, strateg - Innovation och partnerskap, FOU-staben i Region Västerbotten
Gerd Lärfars, specialist i invärtesmedicin samt ordförande i NT-rådet (Rådet för nya terapier)
Jesper Skalberg Karlsson, (M) ledamot i socialutskottet
Peter Lindgren, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet och vd på IHE (Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi)
Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Company
Arrangör: AstraZeneca.

om panelsamtalet:

Många läkemedel kan användas för flera olika sjukdomar (indikationer) men idag kan vi bara sätta ett pris per läkemedel. Detta kan medföra att läkemedel inte når alla de patienter som skulle få nytta av dem. Fler och fler läkemedel kan dock användas på mer än en indikation och det värde som ett läkemedel skapar kan variera mellan olika indikationer på grund av olika effekt på behandling.
För att fler patienter snabbare ska få tillgång till en effektiv behandling så kan indikationsbaserad prissättning vara en naturlig utveckling av den värdebaserade prissättningen. Det skulle gynna både den enskilde individen och samhället i stort. En välbehandlad patient kan oftast fortsätta förvärvsarbeta, eller klara sig själv utan behov av andra samhällsresurser.
AstraZeneca har nu med hjälp av IHE tagit fram en rapport 2022:6 ”Indikationsbaserad prissättning av läkemedel i Sverige”.
Rapporten beskriver olika vägar för att implementera IBP och analyserar effekterna på olika aktörer. Här låter vi några av dem resonera om hur vi når dit i Sverige.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer