2021 höst

Invånare och innovation i omställningen till Nära vård

arrangör:
SKR
Medverkande:

Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun
Deqa Abukar, grundare av Bling
Jakob Hellman, enhetschef vid Vinnova
Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner
Mattias Millbro, ordförande i Neuro Ung med MS
Reina Klemets, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter student
Samtalsledare: Madeleine Beermann, Sveriges Kommuner och Regioner
Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

om panelsamtalet:

Omställningen till nära vård pågår runt om i landet. Den berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare, och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar idag och framöver. Omställningen innebär att vi flyttar fokus till att jobba mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande samt samskapande tillsammans med invånare.Hur får vi med fleras perspektiv i innovation ur både ett demokratiskt- och likvärdighetsperspektiv och ur ett nyttoperspektiv? Inom nära vård vill vi stärka invånarens makt och påverkan på sitt eget liv, och främja tankesättet att hälso- och sjukvårdssystemet ska ”vara på besök” i invånarens liv på invånarens villkor när så behövs, och inte tvärt om. Men för att komma dit behöver vi tänka på nya sätt, och vem ska komma med de idéerna?

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer