2023 höst

Välkommen

arrangör:
Reform Society
Medverkande:

Reform Societys vd Anna-Carin Windahl och vice vd Petter Odmark hälsar välkommen till Folkhälsodalen.

Invigning tillsammans med Ing-Marie Wieselgrens Stiftelse

Lovisa Wieselgren Björkegren, styrelseledamot i Ing-Marie Wieselgrens Stiftelse – tillsammans för psykisk hälsa

Göran Hägglund, Reform Society Company

om panelsamtalet:

Ing-Marie Wieselgrens Stiftelse startades till minne av Ing-Marie Wieselgren för att föra hennes arbete och anda vidare. Stiftelsens syfte är att öka den psykiska hälsan i samhället.

En grundläggande utgångspunkt för Ing-Marie var att vi ingår i ett samhälle, där alla behövs. Alla människor ska få komma till sin rätt.

Ing-Marie Wieselgren drevs av övertygelsen att alla har rätt till hjälp och att det går att hjälpa alla – det gäller bara att anstränga sig tillräckligt. Hon såg alltid den enskilda personen, men även behovet av strukturella förändringar för att utveckla arbetet kring psykisk hälsa. Många av oss minns Ing-Maries ord:  

”När jag inte orkar så orkar du. När du förtvivlar hoppas jag för dig också.”

Stiftelsen vill föra vidare Ing-Marie Wieselgrens värv med breda förgreningar i alla samhällssektorer. Det är angeläget att verka tillsammans, i en samtid där världen tycks balansera mellan visionen om en hållbar och positiv utveckling för mänskligheten och en uppgivenhet där demokrati och mänskliga värden åsidosätts till förmån för auktoritära och destruktiva rörelser.

Lovisa Wieselgren Björkegren, styrelseledamot i stiftelsen och Ing-Marie Wieselgrens svärdotter, samtalar med Göran Hägglund om stiftelsens arbete.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer