2021 vår

Hur når nya moderna läkemedel patienter?

arrangör:
Janssen
Medverkande:

Medverkande i podden:
Christer Jonsson (C) regionråd i Kalmar och ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation
Marie Morell (M) regionråd i Östergötland och ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation
Moderator: Maria Arroyo samhällspolitisk chef på Janssen
Arrangör: Janssen

om panelsamtalet:

Drivkraften till medicinska innovationer/nya moderna läkemedel är att få möjlighet att hjälpa patienter. Flera aktörer är med och samverkar för att tillgängliggöra nya innovativa behandlingar, men trots detta tar det lång tid innan patienterna kan ta del av nya behandlingsalternativ. Tittar vi till exempel på behandlingar inom cancer och inom sällsynta hälsotillstånd så ligger vi långt efter i introduktionen av dessa i jämförelse med flera andra länder.
Varför är det så? Och hur ska patienterna få ta del av nya behandlingar snabbare än idag? Det, och mycket annat. Första avsnittet av ;viforskarforlivet från Janssen. Ta del av den förkortade versionen.

Se samtalet här

ALLA INSPELNINGAR HITTAR DU PÅ FOLHÄLSODALEN PLAY

Partners 2024

arrangörer